X

Alles over loonwaarde

Additionele kosten zijn extra kosten die een werkgever maakt om arbeidsparticipatie van de medewerker mogelijk te maken. Elke gemeente bepaalt afzonderlijk of ze additionele kosten wil vergoeden. Meer informatie hierover staat in de participatieverordening van elke gemeente die ook via Google te vinden is.
Een loonwaardebepaling vindt meestal plaats wanneer een medewerker enkele weken aan het werk is. De werkgever kan iets over het functioneren van de medewerker kan vertellen en de werknemer heeft met de werkzaamheden kennis gemaakt. Op dit moment, eind 2015 is de richtlijn na vier weken.
Op woensdag 11 maart 2015 bracht Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een werkbezoek aan PAUW Bedrijven. Tijdens dit bezoek liet de staatssecretaris zich informeren over de Dariuz loonwaardemeting.
Loonwaarde is de waarde van een arbeidsprestatie. Bij een loonwaardebepaling wordt de arbeidsprestatie van een medewerker vergeleken met het loon van een reguliere medewerker, ook wel het normloon genoemd. De loonwaarde wordt door een deskundige bepaald.
Op verzoek van een gemeente ga ik op pad om de loonwaarde van een 18-jarige schoolverlater te bepalen. Als schoolverlater van het praktijkonderwijs wordt hij in het doelgroepenregister opgenomen. De werkgever kan in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie in het kader van de participatiewet.
Ik vind het een mooie ontwikkeling dat een werknemer wordt betaald op basis van zijn loonwaarde. De gemeente vult de ontbrekende loonwaarde aan tot het wettelijk minimumloon. Voorheen werd dit bedrag in overleg vastgesteld tussen werkgever en werknemer. Met de participatiewet is er een einde gekomen aan dit "handjeklap".
  • Vul hieronder je naam in
  • Vul hieronder je email in
  • Doe hieronder de robotverificatie